CONTACT ADDRESS


ที่อยู่ :                 285 หมู่ 2, ถนน เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบล สันพระเนตร
                        
อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

โทรศัพท์ :           052-011511
                           052-011512
                          083-5828282
                          085-4888447
                          083-5817775


อีเมล :                [email protected]


contact form

Your full name :
Email Address :
Your Telephone :
Your Message :
Ariyakij G.P. graphic map.